Görme Engelliler

İş Yeri Açma Belgesini Nasıl Alabilirim ?

İŞYERİ AÇMA VE SATIŞ ELEMANLIĞI BELGESİ NASIL ALABİLİRİM?

İş yeri açma ve satış elamanlığı belgesinini kimler alabilir ,3308 sayılı yasa kapsamında bulunan 153 meslek dalında yasa ve yönetmeliklerde belirtilen özellikleri taşıyanlar bu belgelere sahip olabilmek için MESLEKİ EĞİTİM MERKEZ´ine başvurabilirler.

LİSANS,ÖNLİSANS VE MESLEK LİSESİ MEZUNİYET BELGELERİNİN SATIŞ ELAMANLIĞI MESLEKLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Alanında lisans eğitimini tamamlayanlar ile meslek lisesi mezunlarından ,alanında ön lisans eğitimini tamamlayanlara ilgili satış elamanlığı işyeri açma belgesi doğrudan verilir.

Kimlerin mezuniyet alanlarına göre hangi meslek dalında satış elamanlığı belgesi alabileceği "EK 1" deki tabloda gösterilmiştir.

2-Genel lise mezunlarından ön lisans eğitimini tamamlayanlara ,ön lisans alanları ile ilgili satış elemanlığı meslek dalında en az 1 yıllık hizmet belegelendirdikten sonra ,satış elamanlığı işyeri açma belgesi verilir.

3-Teknik Lise ,Anadolu Teknik Lise ve Ticaret Lisesi mezunlarından ön lisans eğitimini tamamlayanlar ,ön lisans eğitiminin alanına göre satış elamanlığı işyeri açma belgesi verilir.

4-Endüstri Meslek Lisesi mezunlarından,pazarlama,iktisat,maliye vs."EK-2" ön lisans veya lisans eğitimini tamamlayanlara ,meslek lisesi eğitiminin alanına göre satış elamanlığı işyeri açma belgesi doğrudan verilir.

5-Ustalık ve işyeri açma belgesine sahip olanlara ,alanları ile ilgili satış elamanlığı belgesi ustalık ve veya işyeri açma belgesi doğrudan verilir.

6-Pazarlama,iktisat,maliye,bankacılık,sigortacılık vb."EK-2" ön lisans eğitimi mezunlarına istedikleri satış elamanlığı meslek dalında ,ileri meslek bilgisi sınavını başardıkları takdirde satış elemanlığı işyeri açma belgesi verilir.

7-Pazarlama,iktisat,maliye,bankacılık,sigortacılık vb."EK-2"lisans eğitimi mezunları istedikleri satış elamanlığı meslek dalında ,en az bir yıllık hizmet belgelendirerek,ileri meslek bilgisi sınavını başardıkları takdirde satış elemanlığı işyeri açma belgesi verilir.

8-Ticaret meslek lisesi mezunları herhangi bir satış elamanlığı meslek dalında en az bir yıllık hizmet belgelendirdikten sonra ,ustalık sınavlarını başaranlara satış elamanlığı ustalık belgesi verilir.

9-Ön lisans ve lisans mezunlarından ,herhangi bir satış elamanlığı meslek alanına girmeyenler,istedikleri herhangibir satış elamanlığı meslek alanında satış elamanlığı işyeri açma belgesi alabilmeleri için,o meslek alanında en az bir yıl çalışmışlğını belgelendirip ustalık sınavına katılırlar.

10-Endüstri meslek lisesi"EK-1 ve Astsubay Sınıf Okulları"EK-3"mezunları alanında en az bir yıllık çalışmışlıklarını belgelendirdikten sonra satış elamanlığı ustalık sınavına girerler.

11- Herhangi bir satış elamanlığı belgesine sahip olanlar ,farklı bir satış elamanlığı belgesi isterse,ilgili satış elamanlığının ileri meslek bilgisi sınavına girerler.(satış Elamanlığı mesleklerinde birden fazla brlgre verilebilir.)

12-Genel lise mezunları,satış elamanlığı meslek dallarında mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek yoğunlaştırılmış eğitim proğramlarını başarıyla tamamladıkları takdirde kalfalık sınavlarına girerler.

Not :EK 1 deki Listeler oluşturulurken ağırlıklı olarak meslek dersleri,bunun yanında diğer derslern (Ekonomi,muhasebe,iş güvenliği,bilgi işlem )%15-60´ı esas alınmıştır.

Ek 2 deki liste oluşturulurken de Ekonomi ,muhasebe,iş güvenliği ,bilgi işlem gibi derslerin en az %6´ının karşılanıpğ karşılanmadığına bakılmıştır.

Bu metin Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün "Lise ve Dengi

Okullar ile ön lisan ve lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olanların çıraklık eğitimi kapsamında bulunan satış elamanlığı meslek dalındaki uygulamaların denkliği adlı kitapçıktan derlenmiştir.(2005)

Başvuruda İstenilenler

1-Okul diplomalarının aslı ve fotokopisi
2-Nüfüs Cüzdanı aslı ve fotokopisi
3-4 adet vesikalık fotoğraf
4-Sağlık ve fiziki durumunun mesleğinin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu
gösterir doktor raporu
5-Dilekçe (okulda hazır var)
Şartları uyan kimseler yukarıda yazılı evraklarla birlikte kendilerine en yakın mesleki eğitim merkezine başvuruda bulunarak sınava girmeden doğrudan İşyeri Açma Belgesi alabilirler. (İşyeri Açma Belgesi ,Ustalık Belgesi ile aynı işi görmektedir.)